פרק שלישי הפעילות המסחרית

שאלת היקפו של המסחר בממלכת יהודה , טיבו ומורכבותו היא היסוד לכל דיון באופייה של הפעילות הכלכלית בממלכה , שכן המסחר הוא מהגורמים החשובים ביותר בהתפתחותה של כל מערכת כלכלית באשר היא . אחד המאפיינים העיקריים של מסחר מורכב ורחב היקף הוא התפתחותם של מנגנוני סחר . אם היו מנגנוני סחר , הרי בהכרח , כפי שהוסבר , התפתחה שרשרת תיווך של סוחרים , ומערכת המסחר הייתה מורכבת ובעלת שלבי ביניים עד למכירת המוצר לצרכן הסופי '; המסחר הפנימי היה רחב היקף , והיצרן נזקק לסוחר שימכור את סחורתו במקומות מרוחקים . כנגד זאת היעדר מנגנון סחר פירושו שלא התפתחה שרשרת תיווך ושלפנינו מערכת מסחר פשוטה שבה היצרן הוא גם הסוחר . בפרק זה יידונו מרכיבים נוספים המלמדים על רמת המסחר ביהודה ועל היקפו , כגון מערכת הדרכים בממלכה והתפתחות אמצעי התשלום . המסחר באותם ימים עדיין התבסס על סחר חליפין , ולכן הייתה חשיבות רבה לפיתוח אמצעי תשלום שיאפשרו שקילת מוצרים בעלי ערך . נראה שמערכת השקל שימשה בממלכת יהודה לצורך זה . כמו כן נעסוק במקומות שבהם התפתח המסחר - שער העיר והחוצות , ובשאלה אם היו חנויות . הפעילות המסחרית תיבחן בשלושה מישורי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי