ייבוא צדפים

בחפירות בתחום יהודה נמצאו צדפים שמקורם בנחלים מקומיים , בים התיכון , בים סוף ובנילוס . לענייננו חשובים עתה הצדפים שיובאו ליהודה כמוצרי יוקרה . צדפי הטרידקנה שמקורם באוקיינוס ההודי , בים סוף והמפרץ הפרסי בכללו , שימשו קערות קוסמטיות . אזור התפוצה של צדפים אלו נרחב ביותר - מאירן 112 קרופוט וקרופוט , 113 . 1938 וינטר , 114 . 1981 זא , 2004 , 0 איורים 115 . 21 , 13 : 25 . 28 , 13 : 12 . 28 , 9 : 2 . 28 סיכת הראש מופיעה רק ברשימת הממצא המתוארך לתקופת הברזל . אולברייט , , 1943 עמ' , 199 ממצא מספר 116 . 2104 זינגר אביץ , , 1999 איור 117 . 6 : 13 ברצוני להורות ליפעת טהרני סוסלי שמסרה לי מידע זה טרם פרסומו . במזרח ועד ספרד במערב . צדפים רבים גולפו בצדם החיצוני . העיטור השכיח הוא של דגמים גאומטריים וצמחיים ודגם של דמות מכונפת הלבושה גלימה . גילוף הצדפים ועיטורם נעשה ככל הנראה בבתי מלאכה פניקיים , שכן ניכר דמיון בין הדוגמאות המעטרות את הצדפים ובין אסכולת גילוף השנהבים הפניקית . " בתחומי יהודה נמצאו גם כמה צדפי למביס שמקורם בים סוף . צדפי הטרידקנה המגולפים שעובדו בבתי המלאכה הפניקיים היו מעץ 'שנהב...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי