חיקויים של קרמיקה אשורית

קרמיקה בעלת מאפיינים אשוריים נמצאה באתרים מספר בארץ ישראל . אבל דיון במכלול זה מחייב לתת דעתנו לעובדה שמדיניות הכיבוש של אשור לא הייתה אחידה בכל המדינות ששכנו במרחב הארץ ישראלי . ממלכת ישראל וממלכת צור היו לפחוות אשוריות לעומת ממלכת יהודה שנשארה ממלכה וסלית , ולכן היה מעמד עריה שונה ממעמד הערים שנכללו בפחוות , זאת ועוד , תל ג'מה ששכנה בדרום פלשת ( על גדתו הדרומית של נחל הבשור ) שימשה מרכז מנהל אשורי , ועל כן זכתה למעמד מיוחד . מבדיקות פטרוגרפיות של כלים בעלי מאפיינים אשוריים עולה שרוב הכלים שנמצאו בארץ ישראל , הן בתחום הפחוות הן בשטחי המדינות הווסליות , יוצרו מטין מקומי . בבדיקה של חרסים מכמה אתרים בתחומיהן של ממלכת ישראל ופלשת התקבלו התוצאות האלה : מ 21 חרסים מתל כיסאן רק אחר הוא כלי יבוא והשאר חיקויים ; אחד משני חרסים שנמצאו בחצור הוא כלי יבוא ; כל החרסים שנדגמו ומקורם בתל עמל , שומרון , תל פרעה צפון , תל חסי ( פלשת ) 20 ובתל ג'מה ( פלשת ) הם חיקויים . בתחומי ממלכת יהודה נתגלו חיקויים לכלי חרס אשוריים באתרים האלה : 19 ון ביק , , 1992 עמ' 20 . 340 בלום , , 1988 עמ' ; 172 אנגסטרום , ,...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי