פרק ראשון ארכאולוגיה כלכלית מהי

תורת הכלכלה עוסקת בהבנת הדרך שבה החברה מייצרת סחורות , מקצה אותן וצורבת אותן . היות שכל חברה המאמצת צורת מחיה מסוימת חייבת בהכרח להפעיל מנגנונים אלו , הפעילות הכלכלית היא מחויבת המציאות . כמה מהמודלים החשובים המשמשים לתיאור הפעילות הכלכלית בימי קדם פותחו בזיקה לגישות סוציולוגיות שהתהוו בסוף המאה הי"ט ובמחציתה הראשונה של המאה הכ , ' כאשר היה חקר המזרח הקדום בראשיתו . בבסיס המחלוקת בדבר אופייה של הפעילות הכלכלית בימי קדם עומדות שתי גישות סוציולוגיות : הגישה הפרימיטיביסטית ( primitivists ) והגישה המודרניסטית . ( modernisers ) הווה אומר , בין מי שטוענים כי הכלכלה הקדומה שונה במובהק מן הכלכלה המודרנית , ובין מי שרואים בכלכלה הקדומה שלב עוברי של הכלכלה המודרנית . המודרניסטים מניחים שהיסודות הרציונליים של ההתנהגות הכלכלית דומים בכל זמן ובכל מקום , ועל כן אפשר להסתייע בתאוריות שמקורן בעולם הכלכלה המודרנית כדי לנתח כלכלות קדומות ולהבינן . ענף של מחלוקת זו הוא המחלוקת בין הגישה הסובסטנטיבית ( substantivists ) לבין הגישה הפורמליסטית . ( formalists ) גישות אלו חלוקות ביניהן בשאלת מעמדם של הסוחרים ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי