סיכום ומסקנות

ייחודו של מחקר זה בתארו מגוון תחומים שאפיינו את כלכלת ממלכת יהודה בתקופת הברזל ב ובהציגו כמה היבטים ( כגון תעשייתי , חברת , מדיני ועוד ) לצורך הבנתה . הקשת הרחבה של נושאי הדיון מאפשרת לעמוד על השפעות הגומלין של תחומי הכלכלה זה על זה ולהציג תיאור מפורט ומורכב של הפעילות הכלכלית באותה עת . היות שלצורך הבנת אופייה של הפעילות הכלכלית יש להבין כיצד התמודדו בימי קדם עם בעיית המחסור ועם בעיות היסוד של הכלכלה , ננסה לענות על השאלות שהעלנו בפרק הראשון ואשר נוגעות לתופעה זו . למקרא הדברים תצטייר לפנינו תמונה רחבה ומקיפה של כלכלת הממלכה לרבות השינויים הכלכליים שהתרחשו בה בכל שנות קיומה . ענפי הייצור . חשיבותה של האדמה כגורם הייצור העיקרי בכלכלה הקדומה ניכרת בענפי הייצור של ממלכת יהודה , אשר היו מבוססים על חקלאות . כלכלתה של הממלכה נשענה בראש ובראשונה על ייצור שמן זית , על הפקת יין ועל גידול דגנים . עדות לכך הם המתקנים לעיבוד תוצרת חקלאית שנחשפו באתרים אחדים והממצא הדל של כלי אגירה מיובאים ( כגון קנקנים ופערורים ) שנועדו למסחר במוצרי יסוד . מלבד אלו התפתחו ענפי ייצור משניים שיועדו בעיקר לצורך כלכל...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי