הריבוי הדמוגרפי ובעיית כושר הנשיאה

עקרון האוכלוסייה על פי מלתוס אופייה של הפעילות הכלכלית מושפע לא רק מבעיית המחסור אלא גם מן הריבוי הדמוגרפי , שכן גידול האוכלוסייה מחייב הגדלת מספר מקורות הייצור אשר יספקו את הצרכים הגדלים והולכים . ספרו של תומס רוברט מלתוס , 'מסה על עקרון האוכלוסייה / אשר פורסם בשנת 1798 היה הבסיס לתאוריות העוסקות בתחום זה . בספרו הציג מלתוס את חוק האוכלוסייה . תמציתה של התאוריה היא שאוכלוסייה שאינה מבוקרת עתידה לגדול בטור גאומטרי בעוד אמצעי המחיה גדלים לכל היותר בטור חשבוני . כלומר , בעוד האוכלוסייה נוטה להכפיל את עצמה בכל 25 שנים , הרי קצב הגידול באמצעי המחיה אטי הרבה יותר . 21 לדעתו של מלתוס , היות שכושר הנשיאה מוגבל ואינו בר שינוי הוא מציין גבול עליון לגידול האוכלוסייה . על כן כאשר האוכלוסייה גדלה מעבר לכושר הנשיאה יש גורמים המאטים באופן טבעי את גידולה , שהם למעשה גורמים המגדילים את שיעור התמותה . עם גורמים אלו נמנים המחסור , החולי והמלחמות . תאוריה זו פורסמה כאשר כבר ניכרו השפעותיה של המהפכה התעשייתית במצבם הכלכלי הקשה של בני המעמדות הנמוכים באנגליה , והיא שירתה בראש ובראשונה את בני המעמד הגבוה כי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי