חרסי שומרון - אוסטרקון ובו נזכר משלוח 'נבל' שמן רחץ