התאוריה הכלכלית על פי הגישה הפורמליסטית

האסכולה הפורמליסטית יצאה נגד גישתו של פולני ובעיקר נגד דרך הבנתה את מרכיב כלכלת השוק במערכת הכלכלית . לדעת הפורמליסטים , התופעה של כלכלת שוק היא ביטוי להתנהגות כלכלית רציונלית , שבאה לידי ביטוי גם 6 שם , עמ' 7 . 263 שם , עמ' ; 266-264 דלטון , , 1967 עמ' 8 . 64-62 פולני , 1957 א , עמ' 9 . 15-13 בלשאו , ; 1967 פירת , ; 1967 קוק , ; 1973 פאוול , ; 1978 סילבר , , 1995 עמ' . 177-95 בכלכלות קדומות . הדוגמה המקובלת ביותר על דעתם חברי אסכולה זו לקיומה של כלכלת שוק בכלכלה הקדומה היא תופעת הכרום שהוזכרה לעיל : מושבות הסוחרים האשורים שבאנטוליה ( שנת 1800 לפנה"ס לערך ) שימשו לדעתם בסיס לסחר מרחקים , ובהן הפיקו הסוחרים רווחים פרטיים מייבוא וייצוא הסחורות למיניהן . ועם זאת יש לציין שעדות לקיומה של כלכלת שוק בחברה אחת אינה מלמדת על הכלל , שכן ייתכנו איים של כלכלת שוק בתוך מרחב שפועלות בו שיטות כלכלה אחרות .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי