ייבוא עצים

מיני עצים רבים הגדלים ביער ובחירש הארץ ישראלי מתאימים לחרושת העץ והבניין . משום כך היה ייבוא העצים ליהודה מצומצם בהיקפו ויועד בעיקר לבנייה ממלכתית . גובה העצים המקומיים כמו הזית והאלון אינו יותר משלושה-ארבעה מטרים , ולכן גזעי עצים אלו אינם מתאימים לשמש בבנייה מונמנטלית שנדרשות בה קורות עץ ארוכות לקירוי ולתמיכה בקירות המבנים . מן המקרא למדים שהיה ייבוא עצי ארז וברוש מלבנון ( מלכים א , ה כג . ( השימוש הנרחב בעצי ארז וברוש לבנייה ממלכתית מתועד גם בתעודות אשוריות המתארות ייבוא עצים אלו לאשור 9 למן סוף האלף השלישי לפנה"ס לצורך בניית מקדשים וארמונות ' . עורך ספר מלכים מתאר אספקת ארזים וברושים מאת חירם מלך צור ובהוראת שלמה לצורך הבנייה הממלכתית : 'ועתה צוה ויכרתו לי ארזים מן הלבנון / ... / ויהי חירום נותן לשלמה עצי ארזים ועצי ברושים כל חפצר ( מלכים א , ה כא-כה . ( עצי הארז שימשו לציפוי קירות המקדש ( שם , ו ט , טו , ( ועצי הברוש - לציפוי הרצפה ( שם טו ) והדלתות ( שם לד . ( גם אם נניח שתיאור זה מאוחר מזמנו של שלמה , הרי הוא משקף מציאות שהכיר העורך , ולפיה ארזים שמקורם בלבנון שימשו לבניית בית המ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי