תוכן העניינים

עמוד:ו

פרק חמישי : המסחר הביךלאומי בממלכת יהודה במאה הז - ' ראשית המאה הו' לפנה"ס 121 כלי חרס מיובאים 122 .. חיקויים של קרמיקה אשורית 125 .. קרמיקה בעלת מאפיינים אדומיים 126 .. קרמיקה מעבר הירדן 129 .. קרמיקה יוונית מזרחית 130 .. ייבוא מתכות 131 .. ייבוא עצים 132 .. ייבוא שנהבים 134 .. ייבוא צדפים 134 .. ייבוא בשמים מערב 136 .. ייבוא חפצי יום יום 137 .. המסחר הבין לאומי במאה הז - ' ראשית המאה הו' לפנה"ס - דיון 139 .. פרק שישי : כלכלת המשק הממלכתי 142 מבנה המשק הממלכתי 142 .. ההוצאות השוטפות של המשק הממלכתי 143 .. תחזוקת המערכת המנהלית ותפעולה 145 .. תחזוקת הצבא ותפעולו 148 .. תשלומים למדינות זרות 153 .. ההוצאות הכרוכות בכלכלת המקדש 153 .. תקציב הפיתוח 155 .. הכנסות המשק הממלכתי 165 .. סיכום 168 .. פרק שביעי : האחוזות הממלכתיות בממצא הארכאולוגי 169 סביבות ירושלים כמקרה בוחן לזיהוי האחוזות הממלכתיות 171 .. האחוזות הממלכתיות : רצף ותמורה 176 .. סיכום ומסקנות 179 מקורות האיורים 183 רשימת הקיצורים הביבליוגרפיים 185 מפתח 223

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר