בית בד מטיפוס מכבש קורה ומשקולות שנמצא בשכבה 11 בתל בטש