ייבוא עצים

כמו מיעוט העדויות לייבוא עצים במאות הט - ' ח' לפנה"ס גם במאות הז - ' ר לפנה"ס העדויות לייבוא עצים מעטות , וניכר שהשימוש בעצים מקומיים נרחב . הממצא הארכאובוטני כולל שרידים משני סוגי עצים שיובאו ליהודה בפרק הזמן הנדון : ארז הלבנון והאשכרוע . האשכרוע ( Buxus ) נזכר כבר באנלים של סנחריב 66 האופטמן , . 2000 המתארים את השלל ששלח חזקיהו לנינררה . אולם אף שנזכר במקורות הכתובים מסוף המאה הח' לפנה"ס , עדויות ארכאולוגיות להימצאותו בתחומי ממלכת יהודה ישנן רק בשכבות של ראשית המאה הר לפנה"ס . לסיכום , ייבוא עצים היה על פי העדויות הארכאולוגיות מצומצם בהיקפו ובעיקר יובאו ארזי הלבנון לבנייה . הימצאותו של פריט העשוי מעץ האשכרוע בשטח G בעיר דוד כמו הזכרה האשכרוע באנלים של סנחריב , מחזקים את ההנחה שבני המעמד העליון ביהודה היו הצרכנים העיקריים של יבוא זה . 67 לקנביל , , 1924 עמ' 34 וכן כוגן , , 2003 עמ' 68 . 79 שילה , תשמ"ד , עמ' טו . 69 פהן וורקר , , 1992 עמ' 70 . 108 אוסישקין , 2004 ד , עמ' 71 . 677-675 שרידי העץ נמצאו בשטח GW בלוקוס 4213 ובשטח GE בלוקוס . 4002 וראו : אוסישקין 2004 ב ; , 2004 עמ' , 7 200...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי