תקציב הפיתוח

מלבד ההוצאות השוטפות היו למשק הממלכתי הוצאות פיתוח שעיקרן כספים שיועדו לעבודות ציבוריות , כגון בניית מערכות ביצורים , בתי מחסנים , ארמונות , מקדשים ומפעלי מים . על ההשקעות שמומנו בכספים מתקציב הפיתוח הממלכתי אפשר ללמוד מן העדויות המקראיות והארכאולוגיות גם יחד . השקעה בפיתוח היא מהמאפיינים המרכזיים של שלטון ריכוזי שכן רק יזמה ממלכתית מאפשרת התארגנות קבועה לצורך הוצאה מן הכוח אל הפועל . עבודות הפיתוח חייבו כוח אדם בהיקף נרחב שגויס מתוך האוכלוסייה לש ם ביצוע העבודות . אלו היו עבודות שבכפייה למען המלכות , הקרויות גם 'מס עובד . ' בתיאור בניית גבע שבבנימין ובמצפה נאמר : 'והמלך אסא השמיע את כל יהודה אין נקי' ( מלכים א , טו כב . ( כלומר לשם ביצור הגבול החדש בין יהודה וישראל גייס אסא לעבודות אנגריה את 54 וראו לדוגמה את התעודות הבבליות שמהן אפשר ללמוד כי על כל אחד מהתושבים היה לשלם מעשר מהכנסותיו למקדש הנמצא בסמוך למקום מגוריו ( דנרמייב , , 1979 עמ' 55 . ( 593 ארצי , תשכ"ח , עמ' ; 996-995 רייני , ; 1970 מטינגר , , 1971 עמ' ; 139-128 סנל , , 1992 עמ' ; 339 נאמן , 2005 א , עמ' . 750-746 כל אנשי יה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי