ייבוא מוצרים וחפצים לצורכי יום־יום

בחפירות בתחום יהודה נחשפו חפצים זעירים רבים ומגוונים ששימשו במשק הבית הפרטי . בשל שכיחותם הרבה של החפצים הזעירים לא פורסמו פעמים רבות כל הממצאים , ועל כן התמונה המתקבלת מעיון בדוחות החפירה חלקית בלבד . משום כך יתמקד הדיון בחפצי הייבוא שנמצאו בלכיש ובעיר דוד שבירושלים - שני אתרים שממצאי החפירות בהם פורסמו בדוח מקיף היכול לשמש מקרה בוחן לשאר האתרים שבתחום ממלכת יהודה . יתוארו חפצי הבזלת , חפצי הפיאנס , הצדפים ששימשו לאחסון ולקישוט וחפצים נוספים . כמו כן נסקור את ממצא עצמות הדגים שכן הדגים היו מרכיב קבוע בתפריט של תושבי יהודה . חפצי בזלת סלעי הבזלת אופייניים לאזור הגליל , לגולן ולאזור שסביב ימת הכינרת ודרומה ממנו בעמק הירדן . סלעי הבזלת נוצרים מהתקררות אטית של לבה . בצורתם הסופית הסלעים מתגבשים לגושים שגודלם מטר ויותר . הרכב הלבה תלוי 134 צמבליסטה , , 1997 עמ' . 171 , 145 רובו של ממצא המזבחות מתוארך למאה הד לפנה"ס , וראו דיון נרחב בעניין להלן , עמ' . 137-136 דיון מקיף על התפתחות פולחן הקטורת בישראל ראו אצל הגר , 135 . 1997 גיטין , , 1992 עמ' ; 46 * צמבליסטה , שם , עמ' 136 . 171 מזבח זה לא...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי