אמצעי התשלום

סחורות בנות חליפין היו אמצעי התשלום העיקרי בעולם הקדום . בסחר חליפין סחרו במוצרים חקלאיים , במוצרי תעשייה זעירה וגם בחפצי יוקרה , ללא צורך באמצעי שקילה מדויק . חסרונה העיקרי של שיטה זו שהיא חייבה טלטול החפצים למרחקים . זאת ועוד , אם נסחרו דברים בעלי ערך , לא היה אפשר למדוד את ערכם המדויק " . משום כך החל שימוש במטילי מתכת כאמצעי תשלום חשוב במסחר . את המתכת היו מתיכים , מזקקים ויוצקים לתבניות אחידות , כך התקבלו מטילים בעלי משקל אחיד שאפשרו תשלום מדויק . דוגמה למטילים אלו הם גושי כסף המוחתמים בחותמו של מלך שמאל 'לבר רכב בר פנמר מן המחצית השנייה של המאה הח' לפנה"ס . דוגמה נוספת ליציקת מתכות בתבניות אחידות מצויה בתיאור שיטה חדשה ליציקת מתכות בימי סנחריב שיזם סנחריב עצמו . היות שהיה צורך לשקול את המתכות שקילה מדויקת ואחידה , התגבשו עם הזמן מערכות משקל בעלות יחידות משקל שאפשרו מדידה זו . מסוף המאה הח' לפנה"ס הייתה מערכת השקל למערכת המשקל הבסיסית בתחומי ממלכת יהודה ( וראו להלן . ( התשלום בעסקאות בוצע בכסף ( silver ) או בכל מתכת אחרת , על פי המשקל שקבעו מבצעי העסקה . כך למשל ירמיהו קונה את שדהו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי