הכנסות המשק הממלכתי

הכנסות המשק הממלכתי במזרח הקדום התבססו במידה רבה על גביית מסים . יש מקום להניח שגביית המסים נעשתה מעת לעת בידי המפקדים , והדבר סייע בידם ברישום המשפחות ובתי האב " . מקור הכנסות נוסף היו האחוזות המלכותיות , שבהן סוג הפעילות החקלאית נקבעה על פי התנאים האקלימיים בכל אזור ואזור . התוצרת החקלאית שהובאה מאחוזות אלו שימשה בראש ובראשונה לכלכלת בית המלך , הפקידות והצבא . סביר שעודפי התוצרת הופנו למסחר כשם שעודפי התוצרת החקלאית של משקי הבית הפרטיים יועדו למסחר . תשלומי מסים המס שנגבה מתושבי הממלכה שולם כמס בעין וכן בכסף ( silver ) או במתכות אחרות . היות שענפי הייצור העיקריים בממלכת יהודה היו גידול הדגנים , ייצור שמן הזית וייצור היין , שולמו המסים בעיקר במוצרים אלו . התעודות האשוריות מספקות פרטים רבים על דרך המיסוי . סביר למדיי שהשיטה באשור דומה לשיטה שהייתה נהוגה בממלכת יהודה , ולכן אופן גביית המס באשור יכולה לסייע לנו לשחזר את אופן גבייתו ביהודה . התעודות האשוריות מלמדות שמעת לעת נערכו מפקדים שנעשה במהלכם רישום של אנשים , של בעלי חיים , של בתים ושל אדמות . היות שהרישומים נועדו לצורכי מיסוי , נע...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי