ייבוא צדפים

ייבוא צרפי הטרידקנה ששימשו קערות קוסמטיות נפוץ בעיקר במאה הד לפנה"ס . במאות הז - ' ר לפנה"ס כמו במאות שקדמו להן גולפו הצדפים כנראה בבתי מלאכה פניקיים ועוטרו בדגמים גאומטריים וצמחיים ובדמות לבושה גלימה . הדמיון הניכר בין הדוגמאות המעטרות את הצדפים ובין אסכולת גילוף השנהבים הפניקית והירידה החדה בייבוא השנהבים מחזקים את ההנחה שהמסחר בחפצי השנהב בשוקי המזרח הקדום הלך ונדחק מפני המסחר בצדפי הטרידקנה , אשר נחשבו גם הם למוצרי יוקרה ביתיים . בתחומי יהודה נתגלו גם צדפי למביס אשר המעוטרים והמגולפים שבהם נמנים עם חפצי היוקרה . 77 החפץ לא פורסם , והוא מוזכר אצל ברנט , , 1982 עמ' , 47 הערה 78 . 44 סטקי , , 1974 עמ' 79 . 99-95 , 15 שם , עמ' 80 . 75-19 ריס , , 1995 עמ' ; 268 מינס , , 1992 עמ' . 127 מינס שפרסם את הממצא מעיר דוד , ציין רק צדף טרידקנה אחד ( שם . ( במאמרו של שילה העוסק בכתובות הדרום ערביות מוזכרים שבדי טרידקנה נוספים שלא עברו עיבוד , ואת מקצתם הוא מתארך לתקופת הברזל ב ( שילה , , 1987 עמ' . ( 17 ברוח שפרסם שילה מתואר צדף טרידקנה מעוטר שמספרו G . 2063 ( שילה , תשמ"ד , עמ' ט , 0 אבל צרף וה ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי