הכפר הערבי - מקור ללימוד אופייה של כלכלת ממלכת יהודה

מקור נוסף היכול ללמד על הכלכלה הקדומה של ארץ ישראל הוא הכפר הערבי המסורתי . ביסוד ההשוואה בין הכפר הערבי לבין הכפר העברי הקדום עומדת ההנחה שהנתונים הטבעיים של הארץ וכמוהם אורח החיים בכפר הערבי המסורתי המוכר לנו מן המקורות ההיסטוריים , לא השתנו מאות בשנים . הכפר הערבי משקף חברה קדם תעשייתית שכלכלתה מבוססת על חקלאות , ועל כן אפשר להשוותו לכפר העברי הקדום . ועם זאת יש לתת את הדעת להבדלים בין שתי התקופות . עבודות העוסקות 23 רגן , , 2004 עמ' 24 . 2681 מגן ופינקלשטיין , תשנ"ג . 25 שם , עמ' 26 . 346 , 279 , 27 וראו דיון על הבעייתיות הכרוכה בניצול הסקרים לצורך הערכת גודל האוכלוסייה בימי קדם אצל ספראי , תש"ס , עמ' . 84-83 27 אפעל ונוה , תשמ"ח , עמ' 28 . 213 יש לציין במיוחד את עבודתו המקיפה של דלמן ( 1939-1932 ) על הכפר הערבי בארץ ישראל המשמש בסיס למחקרים שבאו בעקבותיו . לשימוש בהשוואות אלו ראו לדוגמה : פינקלשטיין , , 1986 עמ' ; 129-120 הירשפלד , תשמ"ז ; עופר , תשנ '' ג , א , עמ' . 114-105 באופייה של החקלאות הערבית המסורתית בתקופת השלטון העות'מאני מלמדות על הבדלים ניכרים בין התרבות החקלאית של הכ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי