תחזוקת הצבא ותפעולו

פעילות תקינה של צבא מחייבת בראש ובראשונה הכשרת כוח אדם מתאים לתפקידי לחימה ופיקוד . פעילות תקינה מחייבת גם דאגה לצד הכלכלי שעיקרו אספקה שוטפת של מזון הדרוש לכוחות . בארכיון שנמצא בשכבה VI בערד נמצאו אוסטרקאות ( ראשית המאה הו' לפנה"ס ) העוסקים במתן מזון שאוחסן במצודה לגדודי הצבא העוברים במקום . כך למשל כתוב באוסטרקון : 2 אל אלישב , ועת : נת י ן ל כתים בותיםו 2 יין ל ארבעת הימם ו 300 לחם . ו מלא החמר יין והסבת מחר , אל תאחר . ואם עוד חמץ , ונת ת להם 23 שילה , תשמ"ד , עמ' טז ; שהם , , 2000 עמ' . 31-30 24 על הממצאים ראו : שילה , שם , עמ' יד-טו ; מינס , , 1992 עמ' . 127 על ממצא האסלות מאזור זה ראו איזנברג ודה גרוט , תשס"ו , עמ' . 132-131 25 מן המקורות המקראיים אי אפשר ללמוד פרטים על מבנה הצבא בממלכות ישראל ויהודה . אבל התעודות האשוריות במקרה זה יכולות לשמש מקור בר השוואה . אמנם ידוע לנו ששני הצבאות לא היו שווים בגודלם , אבל קרוב לוודאי שהיה דמיון בדרך ארגונס . וראו דיון במבנה צבא סרגון השני ותיאור בעלי התפקידים ודרגותיהם אצל דאלי ופוסטגייט , , 1984 עמ' . 46-27  אל הספר
יד יצחק בן-צבי