ייבוא שנהבים

המסחר הבין לאומי בשנהבים דעך במאה הד לפנה"ס לטובת המסחר בצרפי הטרידקנה ( וראו להלן . ( תופעה זו באה לידי ביטוי גם בממצא חפצי השנהב בממלכת יהודה : נמצא חפץ שנהב אחד בלבד ברמת רחל .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי