תחזוקת המערכת המנהלית ותפעולה

אחד ממאפייניו העיקריים של מנהל ציבורי ( הביורוקרטיה ) הוא נטייתו להתרחב ולהתפתח . כך פועל הוא לא רק לשם השגת היעדים שמלכתחילה היו הסיבה להקמתו אלא גם מתוך דאגה לאינטרסים שלו עצמו . נראה שעם הזמן עצם קיומו של מנהל ציבורי נהיה למטרה בפני עצמה , שכן עובדיו נוטים לגלות נאמנות לגוף השולט בביטחון תעסוקתם ובקידומם . בחינת המנהל הממלכתי ביהודה מחייבת אפוא לתת דעתנו גם לסוגיה זו המאפיינת כל מנהל ציבורי באשר הוא . הפקידות וההייררכיה המנהלית ביהודה המשרה הבכירה ביותר בממלכה הייתה של השר 'אשר על הבית . ' בתחום אחריותו היו ארמון המלך והמשק המלכותי כולו . במחצית הראשונה של המאה הח' לפנה"ס נשא משרה זו יותם בן עוזיהו : 'יותם בן המלך על הבית' ( מלכים ב , טו ה . ( שמותיהם של פקידים נוספים שכיהנו בתפקיד זה בסוף המאה הז - ' ראשית המאה הר לפנה"ס מוכרים מן הבולות שנמצאו באתרים ביהודה . תפקידים בכירים אחרים היו הסופר והמזכיר . תיאור יציאתם של 'אליקים בן חלקיהו אשר על ופוסטגייט עולה שבמשתאות הוגשו שוורים , כבשים , ציפורים , מכרסמים , דגים , לחם , פרות , בירה ויין ( פאלס ופוסטגייט , , 1992 עמ' , XXXII-XXXI ורא...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי