משקולת אריה אשורית שנמצאה בשכבה ix בערד (באדיבות המכון לארכיאולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב)