גידול הזית ותעשיית שמן הזית

הזית בתקופת המקרא נחשב לפאר עצי הפרי בארץ : 'זית רענן יפה פרי תואר קרא ה' שמך' ( ירמיה יא טו , ( וליבולו נודעה חשיבות בחקלאות , בתרבות ובכלכלת הארץ . נתונים מן העת החדשה , המאות הי"ט-כ' מלמדים כי רובו של הפרי נועד לייצור שמן והגיע ל 80 % מיבול עצי הזית . יש מקום להניח כי בימי קדם היה שמן הזית שמן המאכל היחיד וכי אחוז תוצרת הזיה שיועד לתעשיית שמן הזית היה גבוה אף יותר . בכל התקופות היה לתעשיית שמן הזית מעמד בכורה בענפי הכלכלה . שימושיו של שמן הזית רבים ומגוונים . מלבד ערכו הקלורי 900 - קלוריות ל 100 גר' - השמן עשיר בחומרים מזינים העוזרים בוויסות תהליכים פיזיולוגיים בגוף האדם . נוסף על כך שימש שמן הזית למאור , לסיכה לרפואה וכן בפולחן . לא ייפלא אפוא שהוא מופיע בראש רשימת העצים במשל יותם , ועליו נאמר שמכבדים בו אלוהים ואנשים ( שופטים ט ט . ( הזית גדל במגוון קרקעות : אבניות , טרה רוסה קלה עד בינונית וכן בקרקעות גיריוה . עמידותו בקרקע גירית גבוהה יותר משל רוב עצי הפרי , והוא גדל טוב גם באדמות שכמות הגיר בהן מגיעה לשיעור של . 70 % כמות המשקעים הנדרשת לזית היא 450 מ"מ לשנה , אבל אפשר לגדלו ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי