קרמיקה בעלת מאפיינים אדומיים

ראשית הופעתה של הקרמיקה בעלת המאפיינים האדומיים בתחום ממלכת יהודה הייתה בסוף המאה הח' לפנה"ס . במאה הז' לפנה"ס הלכה והתרחבה תפוצתם של כלים אלו , ובכמה מן האתרים השוכנים בבקעת באר שבע הגיע שיעורם לכדי מחצית מן הכלים שנמצאו ואף יותר מכך . לתופעה זו אפשר להציע כמה הסברים : 25 בלום , , 1988 עמ' 26 . 172 מזר ואחרים , תשכ"ג , עמ' , 36 לוח כה : 27 . 8-7 פרויד , , 1999 איור : 28 . 6 . 93 . 6 , 19 . 68 . 6 שם , עמ' 29 . 218 בירן וכהן , תשמ"א , עמ' . 265 ייתכן שההסבר לכך גאוגרפי - ריבוי הכלים האלה באזור נבע ממקומה של בקעת באר שבע על דרך הסחר הבין לאומית , העוברת מדרום ערב דרך אדום ובקעת באר שבע לפלשת שבמערב . לדעת בית אריה הגורמים לכך הם גורמים פוליטיים . לטענתו , קרמיקה זו היא ביטוי להתיישבות אוכלוסייה אדומית באזור בקעת ערד בסוף המאה הד לפנה"ס , לאחר כיבוש השטח בידי ממלכת אדום . ביינקובסקי וסדמן מניחים אף הם שהקרמיקה האדומית שנמצאה בבקעת באר שבע היא שריד מהתיישבות של אדומים . אלא שלא כבית אריה , הם סבורים שלא הייתה התיישבות בכוח אלא חדירה שקטה של אוכלוסייה אדומית , ככל הנראה נוודית למחצה . מכלו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי