סיפורי יבנה : ביקור חולים וניחום אבלים

סיפורי יבנה : ביקור חולים וניחום אבלים

מחבר: עזריה בייטנר
שנת ההוצאה: תשע"א - 2011
מילות מפתח: אבלות; ספרות חז"ל; ביקור חולים (מצווה); אבל; חז"ל; בקור חולים; מצוות ביקור חולים; ביקור חולה; בקור חולה
יבנה וחכמיה רשמו פרק מרשים ומיוחד בתולדות עם ישראל.
יש בפועלם משום מהפכה שפירותיה ניכרים בעיצוב התורה שבעל-פה בהלכה ובאגדה. הם גם גיבוריהם של סיפורים רבים הפזורים ברחבי הספרות התלמודית.
בספר זה מכונסים סיפורים על חכמי יבנה העוסקים בביקור חולים ובניחום אבלים.
ניתוחם מעמיד אותם במלוא הדרם האמנותי, האסתטי והרעיוני.
מתוך הסבל האנושי נבחנות השאלות התאולוגיות של הצדק האלוהי בהנהגת העולם.
הקשרים האינטרטקסטואליים המובהקים בין הסיפורים מאפשרים להגדיר את קבוצות הסיפורים כקורפוסים.
הקורפוס יוצר עימותי-על רעיוניים, מגוון ומעשיר את המורכבות הרעיונית, ומרחיב עד קצה גבול היכולת את העולם האידאי הפוליפוני של חז"ל.
בכך מצביע ספר זה על ייחודם של סיפורי יבנה. אל הספר
תוכן הספר:
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

עמודים:
א  1  2  3  5  7  8  9  11