ד. האם סיפורי יבנה בנושאים שנחקרו כאן הם קורפוסים?

לאור נתוני הקרבה היתרה בין הסיפורים על חכמי יבנה , מתבקשת השאלה האם היו קיימים קורפוסים קדומים של סיפורי יבנה שיד מחבר או עורך נתנה להם את צביונם המיוחד ? או לחילופין : האם מותר לנו לקבץ סיפורים אלה ולהתייחס אליהם כאל קורפוסים ? להלן אנסה להתמודד עם שאלות אלה . ואולם , לפני שאדון בכך אנסה לתחום את תחומי הזמן והמקום שבהם נוצרו סיפורים אלה . תיחום זה יתרום להבנת יוצרי הסיפורים על רקע תקופתם ומקומם , ולבחינת תפוצתם של הסיפורים בזמן ובמקום . לצורך הדיון ניעזר בטבלה הנותנת תמונה שלמה של כל הסיפורים , מבחינת מקורותיהם ומקבילותיהם , ואף 79 מצוין בה אם הם ברייתות . זמן יצירתם של הסיפורים מתוך מחקרנו עולה שסיפורי יבנה הם סיפורים תנאיים במקורם . כלומר , ראשוני הסיפורים , המעצבים את אופיים המיוחד , נמצאים כבר בחיבורים תנאיים . אמנם רוב הסיפורים הגיעו אלינו מתוך שילובם בחיבורים אמוראיים , בעיקר בתלמוד הבבלי , אך הם שומרים על ייחודם . תופעה בולטת בסיפורי יבנה שנבדקו היא שרובם מובאים בתלמוד 80 בציון ברייתא . תופעה זאת מצביעה אולי על מקורם התנאי של הסיפורים . למסקנה זאת 79 ראה נספח : 6 טבלת מקורות ומ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן