סיפור 1: בבלי כתובות קג, ב

והתניא כשחלה ר' נכנס ר' חייא אצלו ומצאו שהוא בוכה אמר לו ר' מפני מה אתה בוכה והתניא מת מתוך שחוק סימן יפה לו מתוך בכי סימן רע לו פניו כלפי העם סימן יפה לו פניו כלפי הכותל סימן רע לו פניו למעלה סימן יפה לו פניו למטה סימן רע לו פניו צהובין סימן יפה לו פניו ירוקין סימן רע לו מת בערב שבת סימן יפה לו במוצאי שבת סימן רע לו מת בערב יום הכיפורים סימן רע לו במוצאי יום הכיפורים סימן רע לו מת בחולי מעיים סימן יפה לו שרובן של צדיקים מיתתן בחולי מעיים א"ל : אנא אתורה ואמצות קא בכינא כתבי יד ועדי הנוסח וסימניהם כ"י מינכן = 95 מ , כ"י רומי וטיקן י"כ , 1 ר = 112 רומי וטיקן י"כ , 2 ר = 113 רומי וטיקן , 3 ר = 130 י"כ לנינגרד פירקוביץ 187 כתובות ( יח , ב ואילך , ( גיטין = לפ , פארמא אגדות = 3010 פא , לונדון ( אגדות ) בר = Or . 2419 406 מ" לא , פריס , 4 ה = Heb . 307 עין יעקב דפוס ראשון שלוניקי רע = ה" עי , דפוס ונציאה רפ = א" דו , דפוס שונצינו רמ ) ח" ביהמ"ל ) טז , א ואילך = דש . שינויי נוסחאות  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן