בחינת ההבדלים הבולטים בין שלוש הגרסאות

דיוננו יפתח בהשוואת המקבילות של סיפור חליצת התפילין מר' אליעזר החולה , ערב שבת עם חשכה . הסיפור בירושלמי קצר יחסית וכולל בתוכו רק חלק מהיסודות של הסיפור שבבבלי ובאדר"נ , או שיסודות שנמצאים בו בתמצות ובצמצום זכו להרחבה ולפיתוח בגרסאות האחרות . דבר זה יכול להעלות השערה שהסיפור בירושלמי הוא הגרעין הראשוני של הסיפור שממנו התפתחו הגרסאות האחרות . ואולם , אפשר גם לשער השערה הפוכה , שהסיפור המורחב בבבלי הוא המקורי , והסיפור בירושלמי הוא פרי עיבוד מתומצת ומצומצם שלו . כמובן ישנה גם אפשרות שלישית , שכל הגרסאות מתבססות על מקור אחר שלא הגיע לידינו , וכל אחת עשתה בו שימוש לפי טעמה ומטרותיה . באופן כללי בולטת העובדה שגרסת הבבלי וגרסת האדר"נ קרובות זו לזו , כיוון שהן מכילות את כל היסודות של הסיפור המורחב . היסודות שנוספו על גרסת הירושלמי הם בשלושה עניינים בולטים : א . פירוט השאלות והתשובות בהלכה , לעומת הירושלמי המספר על כך בהכללה בלבד . ב . קינתו של ר' אליעזר על רוב תורתו שאובדת מן העולם . ג . עניין כישוף הקישואים . שני העניינים האחרונים אינם נמצאים בירושלמי כלל . למרות הקרבה בין נוסח האדר"נ לנוסח ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן