נספח 1 לשאלת מקורו של הסיפור במכילתא יתרו, מסכתא דבחדש, פ"י

סיפור זה מן המכילתא יש לו , כאמור , מקבילה קרובה בספרי דברים , ומקבילה שונה במקצת בבבלי סנהדרין קא , א . כיוון שזהו הסיפור היחיד בין סיפורי יבנה בחיבור זה שנמצא במקור תנאי , חשוב מאוד לוודא שאכן הוא מקורי שם . היו חוקרים שסברו שהסיפור במדרשי ההלכה , כפי שהגיע לידינו , עבר השלמות על פי הנוסח הבבלי , ולכן 1 הנוסח המקורי שלו מפוקפק . אורבך כותב : " ובדפוסים שבמכילתא רק : ' נענה רבי טרפון ואמר רבי , טוב אתה לישראל מגלגל חמה הא למדת שחביבין יסורין . ' וברור , שהסופרים קיטעו את הפיסקה , וההבדלים בין כת"י , שהוא נמצא בהם , ניכרים , ויש חשד שהשלימו את הקטוע עפ"י הבבלי . " גם האראוויץ-רבין מסבירים כך במהדורת המכילתא שלהם : " והמעתיק של כי"מ נגרר כנראה אחרי גרסת הגמרא , " ולכן הם הדפיסו את כל החלק הזה באותיות קטנות . אורבך ממשיך בהערה שם : " ובספרי דברים פי' לב צוין בכ"י כ'תוספת . "' רבינו הלל בפירושו לספרי , מהד' הרב קולידצקי , ירושלים , תש"ח , עמ' , 1 מעיר : " להכי כת' 'תוספת' שאינו מן העניין אלא אגב דתנא יסורין תנא נמי האי . " בדיקת כתבי היד ועדי הנוסח של המכילתא והספרי מעלה ללא ספק שהסיפור ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן