טופוס

התופעה של סיפורים שונים החוזרים על נושאים דומים , על מוטיבים דומים ועל תבניות דומות יכולה להיות מוסברת גם על ידי המושג " טופוס" הלקוח מהרטוריקה הקלסית , והמכוון ל"ביטויים או רעיונות שהנואם או הסופר מוצא אותם ב'מקום' במאגר העולם 58 התרבותי המשותף לו ולקהל שומעיו , ואשר בו הוא יודע לחפש אותם . " בדומה לדיון על המוטיבים העממיים , גם כאן אבקש להראות שלמרות הרלוונטיות של המונח "טופוס" לגבי הנושאים החוזרים בסיפורינו ישנו הבדל מהותי ביניהם . בזכות ההבדל הזה אוכל להצביע על הייחוד של התופעה הנחשפת כאן , שהמונח " טופוס" איננו מספיק כדי להסביר אותה . 59 קורציוס בוחן את הספרות הקלסית ואת השפעתה על הספרות האירופית של ימי הביניים . הוא מצביע על קשר בין נושא הסיפור לבין הרעיונות שהוא מעלה . בפרק 60 החמישי הוא סוקר נושאים ( Topics ) רטוריים שונים שהעסיקו את הספרות העתיקה , ומראה מהם הרעיונות האופייניים המבוטאים על ידי כל אחד מהנושאים האלה . כלומר , יש כאן קשר ברור בין תמה לבין רעיון . יחידות סיפוריות מסוימות מבטאות רעיונות מסוימים במרחב תרבותי מסוים . התופעה הזאת חשובה ביותר להבנת סיפורי חז"ל בכלל , ו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן