סיפור 3: בבלי ברכות כח, ב

תנו רבנן : כשחלה ר' אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו אמרו לו : רבנו למדנו ארחות חיים ונזכה בהן לחיי העולם הבא אמר להם : הזהרו בכבוד חבריכם , ומנעו בניכם מן ההגיון , והושיבום בין ברכי תלמידי חכמים . וכשאתם מתפללין דעו לפני מי אתם עומדין שבשביל כך תזכו לחיי העולם הבא כתבי היד ועדי הנוסח וסימניהם כ"י מינכן 95 ( צלום שטראק ) = מ , כ"י אוקספורד = ( Opp . Add . 23 ) 366 א , כ"י פאריס 671 ( דפים = ( 241–150 פ , כ"י פלורנץ גמ' = ( Magliabecchi II . I . 9 ) פל , קטעי גניזה = ג , פארמה ( אגדות ) = 3010 פא , לונדון ( אגדות ) בר ( Or . 2419 ) = 406 מ" לא , עין יעקב ( אגדות ) דפוס ראשון : שלוניקי רע = ה" עי , דפוס שונצינו רמ ) ד" אוקספורד = ( Opp . fol 583 דש , דפוס וניציאה רפ . ו"ד = א" שינויי הנוסח החשובים ( 1 ) ב פ : " לנחמו . " זוהי ודאי טעות סופר , אך היא מלמדת עד כמה חזקות התבניות הלשוניות : " כשחלה ... נכנסו תלמידיו לבקרו , " " כשמת ... נכנסו תלמידיו לנחמו , " והיסח הדעת של סופר יכולה להחליף ביניהם . ( 2 ) הקטע " ונזכה לחיי העולם הבא" מתקיים במקורות הבאים : מ , פ , פל , ד"ש , ד"ו , אך הוא חסר לגמר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן