סיפור 4: מדרש משלי לא (עמ' 192–190)

אמרו : מעשה בר' מאיר שהיה יושב ודורש בבית המדרש בשבת במנחה ומתו שני בניו מה עשתה אימן הניחה שניהן על המיטה ופירסה סדין עליהן במוצאי השבת בא ר' מאיר מבית המדרש לתוך ביתו אמ' לה : היכן שני בני אמרה לו : לבית המדרש הלכו אמ' לה : צפיתי בבית המדרש ולא ראיתי אותם נתנה לו כוס של הבדלה והבדיל חזר ואמ' לה היכן שני בני אמרה לו : פעמים שהלכו למקום ועכשו הן באין הקריבה לפניו ואכל מאחר שברך אמרה לו : רבי יש לי שאלה אחת לשאל אמ' לה : אמרי לי שאלתך אמרה לו : ר' קודם בא אדם אחד ונתן לי פקדון ועכשו בא ליטול אותו הפיקדון נחזיר לו או לאו אמר לה : בתי מי שיש לו פיקדון אצלו אינו צריך להחזירו לרבו אמ' לה : חוץ מדעתך לא הייתי נותנת אותו מה עשתה תפסה בידו והעלתה אותו לאותו החדר והקריבה אותו למטה ונטלה סדין  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן