נספח 3 בירור הצדדים ההלכתיים של טומאה וטהרה בכלים הנמנים בסיפור

התלמידים נכנסים ויושבים לפני ר' אליעזר ושואלים אותו בהלכה , כרבם המובהק . שאלתם הראשונה היא : " כסת עגולה והכדור והאימום והקמיעה והתפילה שנקרעה מהם , " ? וזו המשנה בכלים כג , א : " הכדור והאמום והקמע והתפילין שנקרעו – הנוגע בהן טמא , ובמה 17 שבתוכן טהור . " לא אפרט כאן מה שימושו של כל אחד מן הכלים , אך אסכם לענייננו את המשותף לכולם . אלה הם כלים עשויים עור וממולאים במילוי אחר . על כך ישנה מחלוקת בתוספתא האם יש חיבור בין העור לבין המילוי , אם לאו , והאם משנטמא החוץ נטמא גם הפנים , אם לאו . מכל מקום , גם לאחר שנקרעו כלי העור האלה , והם עדיין מקבלים את מה 18 שבתוכם , הם עדיין בחזקת כלי ולכן מקבלים טומאה , והמילוי נשאר טהור , לדעת חכמים . הבעיות ההלכתיות המתעוררות סביב כלים אלה הן : . 1 כלי עור שמולאו מילוי עולמית , והם סגורים ושלמים , האם הם נחשבים לכלי ומקבלים טומאה , או שאין הם כלי ואינם מקבלים טומאה ? . 2 כלים אלה שנקרעו , ועדיין הם מחזיקים את המילוי , מקבלים טומאה . השאלה היא לגבי היחס בין העור למילוי לעניין טומאה וטהרה . האם יש ביניהם חיבור לטומאה , אם לאו ? . 3 כלי כזה שקיבל טומאה ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן