סיפורים מקבילים, או יצירות עצמאיות?

סיפורי יבנה שנבחנים בספר זה מגלים קרבה יתרה ביניהם כבר מקריאה ראשונה . אחדים מהם מספרים על אותו אירוע ממש , כגון הסיפורים על מחלתו של ר' אליעזר . העיסוק 67 בסיפורים דומים באותו נושא הוא התופעה המוכרת במחקר כסיפורים המקבילים . יש לברר האם הסיפורים בקבצים שנבחרו כאן הם יצירות עצמאיות , העומדות כל אחת בזכות עצמה , או שהם ( או חלקם ) גרסאות שונות של סיפור אחד ? פרנקל התייחס לעניין זה , ודבריו מקובלים עליי : " תופעה מכריעה לתולדות סיפור האגדה היא הרגשת החופש של המספרים לעצב מחדש את הסיפורים שנמסרו להם . " הדבר נובע מאופיים של סיפורי מעשיהם של חכמים שהם " אינם כרוניקות הרוצות להעביר מן העבר מה שבאמת קרה , אלא יצירות ספרותיות . המספרים ראו את תפקידם לספר ולהביע את רעיונותיהם בעזרת 68 סיפוריהם , אך לא ראו חובה להעביר עובדות ריאליות מדויקות . " כך ישנם שינויים בין הסיפורים המקבילים בחיבורים השונים של התורה שבעל פה , ובמעבר מארץ ישראל לבבל ולהפך . לכן לא רק הפרטים שונים אלא אף , ובעיקר , פעמים רבות הרעיונות שונים ממקבילה למקבילה . ואולם , נראה לי שאין בדברים אלה די כדי לכסות את כל התופעה . 67 אי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן