3. הסיטואציה המשברית

כל סיפורי יבנה , בשני הנושאים שנבדקו , מושתתים על סיטואציה משברית של גיבור הסיפור . הסיטואציה המשברית נוצרת בעזרת מחלה , או גסיסה , לנוכח המוות הקרב , בסיפורי ביקור חולים , או בעזרת אבלות על בנים ( בדרך כלל ) בסיפורי ניחום אבלים . בזה לא די , אלא נוספים עוד גורמים המעצימים את המשבר , כמו עימות ומחלוקת בהלכה . לכאורה מה התימה בזה שהסיטואציה המשברית סובבת סביב מחלה ואבל , הלא אלה הנושאים שנבחרו בחיבור זה ? אלא שלמרות האחידות התמטית הסיפורים האלה מעלים מגוון רחב של רעיונות , וכיוון שהרעיונות הם עיקר הסיפור והם תכלית המספר , ואילו המבנה והעלילה באים רק לשרת אותם , הרי שאנו חייבים לברר את הפונקציה הספרותית של הסיטואציה המשברית בעיצוב הרעיונות . הסיטואציה המשברית מעמידה את האדם במצב אקוטי המפגיש ומאתגר אותו עם עצמו ועם האידאות שלו , כאשר הוא דחוק לפינה שאין ממנה מפלט . זהו רגע של אמת המעמיד בניסיון את האידאה ואת איש האידאה . נראה לי שזוהי אכן גם הפונקציה הספרותית העיקרית של הסיטואציה המשברית . להלן אבדוק את המרכיבים של הסיטואציה המשברית אחד לאחד ואעמוד על תפקידם בסיפור . 63 אורבך , ההלכה , ע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן