סיפורי יבנה ביקור חולים וניחום אבלים

עזריה בייטנר הוצאת אוניברסיטת בר-אילן עזריה בייטנר סיפורי יבנה ביקור חולים וניחום אבלים עזריה בייטנר סיפורי יבנה ביקור חולים וניחום אבלים הוצאת אוניברסיטת בר אילן , רמת גן  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן