נספח 4 הבעיות ההלכתיות של כישוף הקישואים

הסיפור מעלה קושי רציני : כיצד ר' אליעזר עושה מעשה כישוף ? והלוא זה נחשב בתורה כחלק מתועבות הגויים ( שמות כז , יז ; ויקרא כ , כז ; דברים יח , ט–יד . ( יש איסור חמור לעסוק בו , ועונשו מוות . כדי להבין את עניין כישוף הקישואים בסיפור אבחן את הצדדים ההלכתיים של הבעיה . הבנת הצדדים ההלכתיים תיתן לנו הבנה של הפרובלמטיקה הכלולה במעשה זה , פרובלמטיקה הממשיכה להתקיים גם למי שמתיר את המעשה בתנאים מסוימים . כשנחזור עם הידע הזה אל הסיפור , נוכל לגלות את המטען הספרותי האצור בכישוף הקישואים , ואת משמעויותיו בתוך הסיפור . הסיפור בסנהדרין משולב בתוך הגמרא על המשנה העוסקת בהלכות מכשף : " המכשף – העושה מעשה חייב ולא האוחז את העינים . ר' עקיבא אומר משום רבי יהושע : שנים לוקטין קישואין , אחד לוקט פטור ואחד לוקט חייב . העושה מעשה חייב , האוחז את העיניים פטור" ( סנהדרין ז , יא . ( לפירוש אלבק המכשף הוא זה " שנשנה במשנה ד שהוא חייב סקילה ( שמות כב , יז ; דברים יח , י . ( העושה מעשה – כשפים ממש . האוחז את העינים – שנראה לבני אדם כאילו הוא עושה ואינו עושה כלום . לוקטין – בכישוף ... העושה וכו' – הלוקט ממש , חייב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן