סיפור 2: נדרים לט, ב – מ, א

רב חלבו חלש נפק אכריז רב הונא : רב חלבו באיש לא איכא דקאתי אמר להם לא כך היה מעשה בתלמיד אחד מתלמידי ר' עקיבא שחלה לא נכנסו חכמים לבקרו ונכנס ר' עקיבא לבקרו ובשביל שכיבדו וריבצו לפניו היה אומר רבי החייתני ויצא ר' עקיבא ודרש כל שאינו מבקר חולים כאילו שופך דמים כתבי היד ועדי הנוסח וסימניהם כ"י מינכן = 95 מ , כ"י רומי וטיקן = 110 ר , כ"י מוסקבה גינזבורג = 1134 א , פארמא ( אגדות ) = 3010 פא , לונדון ( אגדות ) בר = Or . 2419 406 מ" לא , מונטיפיורי 88 הגדות הש"ס ספר המאמרים , 5 ה = עין יעקב דפוס ראשון שלוניקי רע = ה" עי , דפוס וניציאה רפ = ג" דו . שינויי נוסחאות ( 1 ) הגרסה " רב הונא" מופיעה בשניים משלושה כתבי היד : ר , א , ובעד נוסח נוסף : פא . בכ"י אחד – מ , ובשאר עדי הנוסח , המכריז הוא רב כהנא . בחרתי בנוסח רב הונא גם בגלל רוב כתבי היד , וגם בגלל עובדת היות רב הונא רבו של רב חלבו בבבל . רב חלבו אף מוסר משמו כמה מאמרים , וראה על כך מרגליות , אנציקלופדיה , בערך " ר' חלבו . " לעומת זאת לא מצאתי קשר מיוחד בין ר' חלבו לר' כהנא . ( 2 ) בכמה נוסחאות נכפלת ההכרזה ( מ , פא , עי , ( וזה יפה מבחינה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן