ניתוח הסיפור בירושלמי

הסיפור נפתח באקספוזיציה המציגה את הסיטואציה של גסיסת ר' אליעזר ואת הזמן שהסיפור מתרחש בו – ערב שבת עם חשכה . חלק א מתאר את העימות החריף בין ר' אליעזר להורקנוס בנו , סביב הבעיה ההלכתית איזו מצווה קודמת לפני כניסת השבת , חליצת התפילין או הדלקת הנר . חלק ב מספר על כניסת התלמידים אל ר' אליעזר ושאלותיהם בהלכות טומאה וטהרה . רבי אליעזר משיב להם על טמא טמא ועל טהור 35 טהור , ונסתלקה נשמתו ב"טהור . " כאן ישנה , לכאורה , השלמה עם ר' אליעזר המנודה , 36 השלמה החושפת את העימות בין הרב לתלמידים שהביא לנידוי . אגב כך נוצר עימות סמוי בין הורקנוס הבן לבין התלמידים , כיוון שזה יצא בנזיפה ואלה נכנסו במעין השלמה . הוא , אולי , נשאר נאמן למחלוקת המתמשכת בין החכמים לרבם ואילו הם שינו את דעתם , ולו רק בנכונות לשמוע תורה מפי רבם . בחלק ג ר' יהושע משלים את מה שרצה הבן לעשות בהתחלה ונכשל – חליצת התפילין , אלא שהוא עושה זאת לאחר מות ר' אליעזר . הכרזתו על התרת נדר הנידוי יש בה השלמה אירונית וטרגית שלאחר המוות . בירור הצדדים ההלכתיים של חליצת התפילין בערב שבת הזמן שהסיפור מתרחש בו הסיפור משתמש במונחי זמן הלכתיים ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן