סיפורי יבנה ביקור חולים וניחום אבלים

עמוד:5

ר' עקיבא אומר אני אין בי כוח לומר כמו שאמרו רבותי אלא רבותי חסרוה ואני לא חסרתיה אלא כמריח באתרוג המריח נהנה והאתרוג לא חסר וכממלא מאמת המים וכמדליק נר מנר . שיר השירים רבה א , א , ג

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר