מודלים של הסתכלות

בניתוח הסיפור הבודד ובחשיפת יחסי הגומלין בין הסיפורים השונים שילבתי שני מודלים של הסתכלות בספרות האגדה : מודל הסגירות ומודל הפתיחות . המודלים האלה , שיפורטו להלן , מייצגים אמנם קוטביות מסוימת , אולם ודאי הוא שהם יכולים להסכים זה עם זה בעקרונות רבים ובפרטים רבים . צ"ב 19 רוזנפלד , לוד וחכמיה , בימי המשנה והתלמוד , ירושלים , תשנ"ז , . 1997 ראה גם מאמריו : " אגדה ומציאות בספרות חז , "ל" מחנים , 7 ( תשנ , ( ד" עמ' ; 103–98 " חכמים ובעלי בתים ביבנה בתקופת יבנה , " סיני , קג ( תשרי–חשוון תשמ"ט , , ( 1989 עמ' ס–עא , ומאמרים נוספים בתחום זה . ל"י 20 לוין , מעמד החכמים בא"י בתקופת התלמוד , היבטים הסטוריים , ירושלים , תשמ"ו . 21 פרידמן , לאגדה . י"ש 22 פרידמן , " דמא בן נתינה : לדמותו ההיסטורית . פרק בחקר האגדה התלמודית , " בתוך : י' לוינסון ואחרים ( עורכים , ( היגיון ליונה , קובץ מחקרים לכבודו של פרופ' יונה פרנקל , ירושלים , תשס"ז , עמ' . 130–83 23 ולר , נשים . מודל הסגירות של יונה פרנקל תורתו של יונה פרנקל היא יסוד מוסד למחקר זה . כתלמידו תפסתי את שיטתו העקרונית גם בניסיוני לחדש דבר בחקר סיפור...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן