מבוא

יבנה וחכמיה רשמו פרק מרשים ומיוחד בתולדות עם ישראל , פרק שהטביע חותם רב עצמה בעולם ההלכה והאגדה של חז"ל , ורישומו מהווה ציון דרך חשוב גם בהיסטוריוגרפיה היהודית בדורות האחרונים . השנים הראשונות שלאחר חורבן בית שני נתפסות בעיני 1 חוקרים מתחומים שונים כשנים שעולמה של היהדות עוצב בהן מחדש . תקופת יבנה מתוארת הן על ידי חז"ל והן על ידי חוקרים בני זמננו כתקופת מהפכה שפרותיה ניכרים בעיצוב ההלכה והאגדה , עולם המעשה ועולם המחשבה והיצירה הספרותית של חז . ל" חכמי יבנה התמודדו עם השבר הנורא של החורבן שהצריך את יצירתה של שפה דתית חדשה , כנגד המקדש וירושלים וכנגד עבודת ה' שמרכזה היה , עד החורבן , במקדש . נראה כי החדשנות והתעוזה המחשבתית של חכמי יבנה ניכרים היטב גם בתחום האגדה , הכולל בתוכו את הפילוסופיה והתאולוגיה של חז . ל" 2 יבנה נתפסה בעיני חכמים כתחליף לירושלים ולמקדש שחרבו . ירושלים והמקדש 1 על תקופה זו כתקופת מפנה , מנקודת מבטם של היסטוריונים , ראה : ג' אלון , תולדות היהודים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד ( להלן אלון , תולדות היהודים , ( תל אביב , תשכ"ז , כרך א , עמ' ; 12–3 ש' ספראי , בימי הבי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן