פרק ג סיפורי ביקור חולים על חכמים שלאחר תקופת יבנה

על מנת לבחון את ייחודם של סיפורי יבנה אספתי את כל סיפורי ביקור חולים על חכמים שלאחר תקופת יבנה . נכללו כאן שבעה סיפורים , בדומה לסיפורי יבנה באותו עניין . עובדה זאת לבדה כבר יכולה להצביע על העיסוק האינטנסיבי של סיפורי יבנה בנושא , עיסוק שהוא גדול באופן יחסי בהרבה מכל הסיפורים הנסובים על חכמי התקופות האחרות . לצורך ההשוואה אי אפשר שלא לנתח את הסיפורים האלה באותם כלים שבהם ניתחתי את סיפורי יבנה . אלא שכיוון שעיקר ענייני הוא בסיפורי יבנה דווקא , יהיה הניתוח כאן מפורט קצת פחות . בסיכום אבחן את המשותף ואת השונה בין שתי קבוצות הסיפורים , מבחינה ספרותית ומבחינה רעיונית גם יחד . השאלה המעניינת שמבקשת תשובה היא : האם גם סיפורי פרק זה מקיימים ביניהם יחסי קרבה גדולים כל כך כמו סיפורי יבנה ?  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן