פרק ד סיפורי ניחום אבלים על חכמים שלאחר תקופת יבנה

בחינת ייחודם של סיפורי יבנה מחייבת את השוואתם עם סיפורים על חכמים אחרים , באותו נושא . לשם כך אספתי את כל סיפורי ניחום אבלים על חכמים שלאחר תקופת יבנה . נכללו כאן חמישה סיפורים , בדומה לסיפורי יבנה באותו עניין ( ארבעה סיפורים . ( כמו בסיפורי ביקור חולים , גם כאן כמחצית הסיפורים בנושא , בכלל הספרות התלמודית מדרשית , מסופרים על חכמי יבנה . כיוון שעיקר ענייני בחיבור זה הוא סיפורי יבנה , יהיה ניתוח הסיפורים בפרק זה מפורט פחות . בסיכום אבחן את המשותף ואת השונה בין שתי קבוצות הסיפורים , מבחינה ספרותית ומבחינה רעיונית גם יחד . השאלה המעניינת שמבקשת תשובה היא : האם גם סיפורי פרק זה מקיימים ביניהם יחסי קרבה גדולים כל כך כמו סיפורי יבנה ? תשובה לשאלה זאת היא משמעותית לבחינת ייחודם של סיפורי יבנה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן