סיכום סיפורי ניחום אבלים בתר יבנה

נמצאו חמישה סיפורים , נוספים על סיפורי יבנה , העוסקים בנושא ניחום אבלים , והמסופרים על חכמים בתר יבנה . סיפורים אלה ישמשו לנו קנה מידה לבחינת ייחודם של סיפורי יבנה . הייחוד של התבנית הסיפורית של ניחום אבלים המסופר על חכמי יבנה מודגש עוד יותר בהשוואתו לסיפורים אחרים הדומים מבחינה תמטית . כל הסיפורים בפרק זה חסרים את התבנית הסיפורית של הרב האבל שתלמידיו או חבריו נכנסים לנחמו וכל אחד מהם ( במשוכללים שבסיפורים ) נושא דרשה . גם הלשונות המאפיינים את סיפורינו חסרים כאן . כגון : " נכנס–יצא ; " " ישב–עמד . " בניגוד לסיפורי הקובץ על חכמי יבנה , אין בקובץ הסיפורים הזה דמיון בתבנית הסיפורית , בלשון או בגיבורים משותפים , ולפיכך הם עומדים כל אחד בפני עצמו . גם בזה הם מבליטים את הייחוד של סיפורי הקובץ שלנו . שלושת הסיפורים הראשונים שונים לחלוטין מסיפורי הקובץ שלנו , וגם תכליתם שונה . הסיפור הראשון , שהוא כנראה גרעין סיפורי ראשוני , בא לאשר את ההנהגה שמסר רב יהודה לפניו בגמרא . אין בו התמודדות תאולוגית או מוסרית , והוא פשוט ורדוד מאוד . הסיפור השני יש בו אמנם דמיון לתבנית של החכמים הבאים לנחם חכם אבל ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן