סיפורי יבנה ביקור חולים וניחום אבלים

עמוד:2

הספר יוצא לאור בסיוע : בית שלום , קיוטו יפן מכללת לוינסקי לחינוך , תל אביב המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן הקתדרה לתלמוד ע"ש מילן רובן , אוניברסיטת בר אילן הקתדרה לתלמוד ע"ש זלמן וליאה גספר , אוניברסיטת בר אילן הקתדרה ע"ש ליבין , אוניברסיטת בר אילן תמונת העטיפה : ינקל אדלר , "שעתו האחרונה של הרב , " שמן על בד , 1920–1919 באדיבות מוזיאון שטוקי , לודז' עיצוב העטיפה : פנינה וולינסקי זיסמן מסת 978-965-226-391-9 ב" © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו"ל סדר ועימוד : שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל , תשע"א דפוס ' גרפית' בע"מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר