ניתוח הסיפור בבבלי

האקספוזיציה מציגה את הסיטואציה – ר' אליעזר החולה שהחכמים באים לבקרו , ורומזת על עניין הנידוי : הוא בקינוף והם בטרקלין . חלק א קובע את זמן ההתרחשות – ערב שבת , ומתאר את העימות החריף בין ר' אליעזר לבין הורקנוס בנו , בעניין חליצת התפילין . חלק ב – החכמים נכנסים ומתקרבים אל ר' אליעזר , אך עדיין שומרים על מרחק ד' אמות , מפני הנידוי . נוצר עימות בין ר' אליעזר לחכמים , על עזיבתם אותו , ובסופו הוא מקלל אותם שימותו במיתה משונה . חלק ג – עימות בין ר' אליעזר לר' עקיבא , ובו הוא צופה לו – לר' עקיבא – מיתה קשה יותר , מאותה סיבה . חלק ד – מונולוג ארוך ובו מקונן ר' אליעזר על גודל תורתו האובדת מן העולם . חלק ה – ר' אליעזר מספר כיצד לימד את ר' עקיבא הלכות נטיעת קישואין . חלק ו – החכמים שואלים את ר' אליעזר בהלכות טומאה וטהרה , והוא משיב להם . אז יצאה נשמתו של ר' אליעזר בטהרה , באמירת המילה " טהור . " ר' יהושע מכריז על התרת הנדר . חלק ז – מתרחש במוצאי שבת . ר' עקיבא מתאבל בהלווייתו של ר' אליעזר , ומבכה את אבדנו שאין לו תחליף . הדימויים להמחשת היקף תורתו של ר' אליעזר להמחשת היקף התורה של המורה לעומת התלמי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן