הקשר בין מבנה לבין תמה

63 הקשר בין יסודות מבניים תמטיים לבין העלילה נידון אצל אריסטו בחיבורו " פואטיקה . " כבר אפלטון קובע שעלילת הטרגדיה יש לה מבנה מיוחד . תפיסתו של אריסטו היא מבנית 62 ראה י' יהלום ומ' סוקולוף ( עורכים , ( שירת בני מערבא , שירים ארמיים של יהודי א"י בתקופה הביזנטית , ירושלים , תשנ"ט , עמ' 25–24 ועמ' 287 ואילך . 63 אריסטו , פואטיקה ( תרגום , מבוא והערות : ש' הלפרין , ( תל אביב - רמת גן , תשל ) ז" להלן אריסטו , פואטיקה . ( בהבנת הדברים וביישומם נעזרתי גם בספרה של ח' הרציג , העולם בסיפורת , חיקוי מציאות או ארגון אמנותי , ? תל אביב , תשמ , ( 1989 ) ט" עמ' 197 ואילך . הדברים נכתבים על פי הסבריה הבהירים , ולעתים אף בלשונה . פונקציונלית . התופעות מוגדרות מצד מבנן , וזה נתפס כתואם את הפונקציה שלשמה הן קיימות . אריסטו דן במבנה העלילה הטרגית כעלילה ספרותית דרמטית , ולכן העלה שאלות הנוגעות לפונקציה העלילתית הכללית של המבנה הזה . כשהוא מגיע לדון במבנה ובתוכן המיוחדים יותר לעלילת הטרגדיה , הוא עוסק בפירוט באפקט הקתרסיס , בבחינת הפונקציה המיוחדת שמבנה זה נועד לשרת . אפקט הקתרסיס , שהוא האפקט הייחודי של ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן