הקשרים בין סיפורי החכמים לבין המקרא

חשיפת הקשרים בין סיפורי החכמים לבין המקרא דורשת הרחבה במישור העקרוני , כהסבר לדרך שהלכתי בה בניתוח הסיפורים . סיפורי מעשיהם של החכמים זוקקים עצמם אל המקרא כתשתית תרבותית בסיסית בשלוש דרכים עיקריות : א . ציטוט פסוקים ושילובם בסיפור ; ב . שימוש בדרשות הפסוקים בתוך הסיפור ; ג . יצירת מערכת אסוציאטיבית ענפה אל המקרא . א . ציטוט פסוקים ושילובם בסיפור פרנקל ייחד מאמר מיוחד לתופעת ציטוט פסוקים מהמקרא בתוך סיפורי החכמים 40 ותרומתם לסיפור כחומר ספרותי . עיקר התזה שלו היא שגיבורי הסיפור רואים את המציאות דרך הפסוקים , ולפיכך פירוש הפסוקים מפרש את המציאות ואת תפיסת חז"ל את המציאות . קביעה זאת היא משמעותית וחשובה ביותר להבנת סיפור מעשה החכמים . הדברים שאבוא להוסיף כאן מעניקים לעניין מורכבות נוספת ועומק נוסף . פסוק שהובא מתוך כוונה ללמד אותנו דבר חדש בתוך הסיפור מביא אתו לסיפור גם את משמעויותיו ואת הקונטקסט שלו במקרא . מעתה , לא רק הפסוק לבדו פועל את פעולתו בסיפור אלא אף כל המכלול הקשור בו . ואולם התהליך אינו יכול להישאר חד סיטרי , כיוון שכל פגישה של שני טקסטים או יותר יוצרת מיד יחסי גומלים הדדיים ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן