סיכום סיפורי ביקור חולים בתר יבנה

כדי לענות על השאלה האם יש ייחוד לסיפורים על חכמי יבנה , שאלה שאני חותר כל העת לפתרונה , יש לבחון אותם בהשוואה לסיפורי ביקור חולים וניחום אבלים על חכמים שלאחר תקופת יבנה . לשם כך אסכם תחילה את כל היסודות המשותפים והשונים של הסיפורים על חכמים בתר יבנה , תוך כדי השוואתם לסיפורי יבנה . זאת על מנת להגיע לאפיון כולל של סיפורי יבנה , מבחינת היסודות הספרותיים והרעיוניים שלהם , אפיון שיציג את סיפורי יבנה כתופעה ספרותית ייחודית , בתוך הספרות התלמודית מדרשית . שבעת הסיפורים העוסקים בנושא ביקור חולים , והמסופרים על חכמים בתר יבנה , ישמשו קנה מידה לבחינת ייחודם של סיפורי יבנה . יש מן המשותף ויש מן השונה בקובץ הזה לעומת קובץ סיפורי ביקור החולים על חכמי יבנה . התבנית הסיפורית שמאפיינת את הסיפורים על חכמי יבנה , שבה הרב חולה ותלמידיו או חבריו נכנסים לבקרו , מתקיימת כאן רק בחלקה , בארבעה משבעת הסיפורים , וגם בהם לא בצורה המשוכללת שהכרנו בסיפורי יבנה . אין בקובץ זה גיבורים החוזרים בסיפורים השונים , ודבר זה מוסיף לאפיון של סיפורי הקובץ על חכמי יבנה , שם התופעה הזאת בולטת . גם בלשון מסתמן דמיון ושוני . הס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן